ساعت کاری :

روزهای فرد 09:00 الی 15:00 روزهای زوج 09:00 الی 14:00 و 16:00 الی 19:00

شماره های تماس : 38465153 و 38451592


اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت و تاثیر آن در سلامتی

اختلال شخصیت و تاثیر آن در سلامتی

اختلال شخصیت !! و چگونگی اثرگذاری شخصیت در سلامت ؟   شخصیت های برون گرا گرچه محققین نتوانستند اثبات کنند،اما به نظر میرسد افرادی که دچار اختلال شخصیت برون گرا هستند از سیستم ایمنی قوی تری برخوردار هستند و کمتر…

ادامه مطلب
تماس با ما